ಕೋಟ ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ-ಸಹಪಠ್ಯೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ

ಉಡುಪಿಯ ವಿವಿಧ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ-ಸಹಪಠ್ಯೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯುಸಿ
ಕಾವ್ಯ ಎಚ್., ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಪ್ರಥಮ

ನಮೃತಾ ಜೆ.ಎನ್., ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಪ್ರಥಮ

ಶ್ರೀರಕ್ಷ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಪ್ರಥಮ

ಯಜುಷಾ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪ್ರಥಮ

ಅನಿಕೇತ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾರಂತ್, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ವಿತೀಯ

ಕವನಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಭಾವಗೀತೆ ದ್ವಿತೀಯ

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.
ಅನುಷಾ ಸಿ.ಎಚ್., ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಪ್ರಥಮ

ವಿಧಾತ್ರಿ ಹೊಳ್ಳ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಪ್ರಥಮ

ಚೇತನಾ, ಆಶುಭಾಷಣ ಪ್ರಥಮ

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2016 Kota Vidya Sangha (R.), All rights reserved. Developed By: CoastalLive.com URL Counter